Yükleniyor...
 

Yedi Güzel Adam Hükümlülerle

Genç yazarları genç mahkumlarla buluşturacak bir dizi kültürel faaliyetle, sanatın insan ruhunu incelten dinamiklerinden faydalanarak infaz kurumlarındaki çocuk ve genç hükümlüleri kültür ve düşünceyle buluşturmak amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede genç yazarları genç hükümlülerle buluşturmak ve Türkiye'nin ortak kabul görmüş, ülkemize yön veren önemli yazar ve düşünürlerini yakından tanıma olanağı yaratacaktır. Bu durumun aynı zamanda onların ufuklarını açmalarına yardımcı olması ve hem içerde hem dışarda topluma adaptasyon sağlamakta kolaylık sağlayacağı öngörülmektedir. İnfaz kurumlarındaki çocuk ve gençlerin farklı yaşam deneyimleri kazanmaları, bir infaz kurumunda bulunmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korunmaları ve toplumdan dışlanmalarını önlemek amacıyla ve hareketli, yaratıcı ve düzenli bir programla uygulanan çeşitli etkinlikler hedeflenmektedir.